Vi är miljömärkta med Green Key!

Vårt hotell har belönats med den internationella miljömärkningen Green Key. Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier. Green Key är en internationell certifiering som finns i 57 olika länder och har mer än 2900 certifierade anläggningar. Nu är vi en av dem! Det innebär att hotellet måste arbeta aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor för att minimera miljöpåverkan. Detta görs genom

 • Minska energi- och vattenförbrukningen
 • Sortera avfall
 • Miljömärkta städ produkter
 • Ekologiska eller närproducerade livsmedel

Men arbetet handlar också om

 • Socialt ansvarstagande
 • Kommunicera, involvera och göra gästerna medvetna och delaktiga i vårt arbete
 • Samma gäller andra intressenter som t.ex. våra leverantörer, andra företag eller organisationer som vi har något samarbete med.

 

VÅRA ÅTAGANDEN

 • Vi använder 100% förnybar el.
 • Vi använder energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång gällande uppvärmning och ventilation.
 • Vi källsorterar och återvinner vårt och gästernas avfall.
 • Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
 • Våra gäster erbjuds vegetariska och ekologiska alternativ.
 • Personalen involveras i hållbarhetsarbetet och får årlig utbildning inom området.
 • Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbete genom att formulera årliga mål.