Hållbarhet är en nyckelfråga

Hållbarhet är en nyckelfråga - Konferensanläggning med konferensaktiviteter i Göteborg.

Green Key – en del av Kviberg Park Hotels miljö- och hållbarhetsarbete

Kviberg Park Hotel & Conference har belönats med den internationella miljömärkningen Green Key. Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier. På så vis bidrar du som gäst att ta ansvar för miljön utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.

VÅRA ÅTAGANDEN

Green Key delas ut till logi- och konferensanläggningar som uppfyller miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier inom 13 olika områden. Här är exempel på våra åtaganden:

  • Vi använder förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång gällande uppvärmning och ventilation.
  • Vi har vidtagit åtgärder för att reducera vattenförbrukningen.
  • Vi källsorterar och återvinner vårt och gästernas avfall.
  • Vi använder miljömärkta rengöringsprodukter.
  • Våra gäster erbjuds vegetariska och ekologiska alternativ.
  • Personalen involveras i hållbarhetsarbetet och får årlig utbildning inom området.
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbete genom att formulera årliga mål.

 

Kontakta gärna oss om du har förslag på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete. Din åsikt är viktig!

OM GREEN KEY

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 50 länder runt om i världen. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), som stödjs av några av världens främsta organisationer inom miljö och utbildning såsom UNEP, UNESCO och World Tourism Organization.

Organisationen Green Key Sverige driver miljömärkningen nationellt och alla anläggningars Green Key-märkning godkänns och förnyas av en oberoende jury. Samtliga anläggningar kontrolleras också genom regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

 

Du hittar mer information om Green Key på www.greenkey.se och www.greenkey.global.